1. ALGEMEEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website op https://jshealthvitamins.com/ (“ Site ”) (“ Gebruiksvoorwaarden website ”). Door onze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, als een wettelijke overeenkomst tussen ons, JSHealth Vitamins Pty Ltd ABN 71 622 296 360 (“ JSHealth Vitamins ” “ ons ”, “ wij ”, “ onze ”) , de eigenaar en exploitant van de Site, en alle bijbehorende producten of diensten die beschikbaar zijn op de Site (“ Producten ”), en u (“ u ”, “ uw ” of “ gebruiker(s) ”), een gebruiker van de Site en /of Producten (“ Overeenkomst ”).

Door onze site te gebruiken of producten te kopen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, onze algemene voorwaarden , het retourbeleid en ons privacybeleid . We kunnen een deel of al onze gebruiksvoorwaarden, algemene voorwaarden , retourbeleid of ons privacybeleid wijzigen en zullen u hiervan op de hoogte stellen als we dit doen. Als u niet akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden, Algemene Voorwaarden , Retourbeleid of ons Privacybeleid (of eventuele daaropvolgende wijzigingen) moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze Site.

2. DISCLAIMER VAN INFORMATIE

Op alle informatie die op onze site wordt verstrekt, zit GEEN ENKELE GARANTIE. Informatie en verklaringen zijn niet bedoeld om een ​​ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Er wordt geen garantie gegeven dat enige informatie op of gelinkt aan deze site volledig en/of accuraat is. Alle informatie op de Site, inclusief informatie met betrekking tot medische en gezondheidsproblemen, producten en behandelingen, is uitsluitend voor informatieve doeleinden. Het wordt vaak gepresenteerd in samengevatte of geaggregeerde vorm.

Professioneel advies is vereist voor elke specifieke ziekte, infectie, verwonding of andere medische aandoening en voor doseringen van het farmaceutische product dat via deze site wordt geleverd. Deze informatie mag niet worden opgevat als enig medisch advies. Geen van onze producten is bedoeld om een ​​medische aandoening te behandelen. U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor wat u met deze informatie doet en voor de eventuele gevolgen van uw handelingen.

De informatie op deze site is niet bedoeld en wordt ook niet geïmpliceerd als vervanging voor professioneel medisch advies of voor informatie op of in productverpakkingen of etiketten. Vraag altijd het advies van uw apotheker, huisarts, andere arts of gekwalificeerde zorgverlener wanneer u met een nieuwe medische behandeling of gezondheidssupplement begint, doorgaat met een medische behandeling of gezondheidssupplement of als u vragen heeft over de medische behandeling van u of die van anderen. voorwaarde.

NIETS OP ONZE SITE IS BEDOELD OM TE WORDEN OF MOET WORDEN GENOMEN VOOR MEDISCHE DIAGNOSE OF BEHANDELING.

LEES ALTIJD HET ETIKET en GEBRUIK ALLEEN ZOALS AANGEGEVEN.

HET GEBRUIK VAN ENIGE GEWICHTSBEHEERSINGSUPPLEMENTEN MOET ALTIJD IN COMBINATIE MET EEN GEZOND ENERGIEGERICHT DIEET EN FYSIEKE ACTIVITEIT.

VITAMINEN ZIJN GEEN VERVANGING VOOR GOEDE VOEDING OF EEN UITGEBALANCEERDE DIEET EN ZIJN NIET SUPERIEURE OF VOORDELIGER DAN DIEETVOEDINGSVOEDINGEN.

DE NORMALE GEZONDHEID WORDT MOGELIJK NIET BEÏNVLOED DOOR HET INNEMEN VAN VITAMINE SUPPLEMENTEN.

3. SPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN

U mag onze Site niet bezoeken of gebruiken (a) op een manier die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, (b) voor onwettige activiteiten of doeleinden, (c) op een manier die frauduleus, onnauwkeurig, vals, misleidend of bedrieglijk is, ( d) op een manier die in strijd is met toepasselijke wetgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, toepasselijke privacywetten) of (e) op een manier die inbreuk maakt op de rechten (inclusief onze intellectuele eigendomsrechten, zoals hieronder beschreven) van een andere persoon. U moet uw eigen voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het proces dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Site u niet blootstelt aan het risico van virussen, kwaadaardige computercode of andere vormen van interferentie die uw eigen computersysteem kunnen beschadigen. Om alle twijfel weg te nemen: wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige interferentie of schade aan uw eigen computersysteem die ontstaat in verband met uw gebruik van onze site of een gekoppelde website of website van derden (“ website van derden ”). Hoewel we geen reden hebben om aan te nemen dat de informatie op onze site onnauwkeurig is, kunnen we de juistheid, geschiktheid of volledigheid van dergelijke informatie niet garanderen, noch verplichten we ons ertoe onze site up-to-date te houden. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties die op onze site verschijnen (inclusief hyperlinks naar de eigen websites van adverteerders) ligt uitsluitend bij de adverteerders. Het plaatsen van dergelijke advertenties vormt geen aanbeveling of goedkeuring door ons van de producten van de adverteerders en elke adverteerder is als enige verantwoordelijk voor eventuele verklaringen die in verband met zijn advertentie worden gedaan.

4. AUTEURSRECHT

Tenzij anders aangegeven, zijn auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze Site (inclusief tekst, afbeeldingen, foto's, logo's, pictogrammen, domeinnamen, dienstmerken, informatie, ontwerp, geluidsopnamen en software) ("Inhoud") evenals de selectie, assemblage en opstelling daarvan is eigendom van of in licentie gegeven door ons en is onderworpen aan toepasselijke auteursrechtwetten. Behalve voor de doeleinden van en onderworpen aan de voorwaarden die zijn voorgeschreven onder de Copyright Act 1968 (Cth) en soortgelijke wetgeving die van toepassing is op uw locatie, en behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze Gebruiksvoorwaarden van de website, mag u op geen enkele wijze of in welke vorm dan ook op welke manier dan ook:

 • onze inhoud aanpassen, reproduceren, opslaan, distribueren, afdrukken, weergeven, uitvoeren, publiceren of afgeleide werken van enig deel van onze site maken; of
 • het commercialiseren van informatie, producten of diensten verkregen via enig deel van onze Site, zonder onze schriftelijke toestemming.

Alle handelsmerken die op onze site verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

JSHealth Vitamins behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in en op de Site worden verleend. U gaat ermee akkoord dat u niets op de Site zult gebruiken, kopiëren of verspreiden, tenzij wij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gegeven. Elk ongeoorloofd gebruik van de materialen die op deze site verschijnen, kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke wetten en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.

Door materiaal te uploaden, verzenden, plaatsen of anderszins beschikbaar te stellen via de Site en bijbehorende sociale-mediaplatforms, inclusief het verstrekken van opmerkingen, feedback, ideeën of suggesties, verleent u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende licentie om het materiaal in welke vorm en voor welk doel dan ook te gebruiken, reproduceren, bewerken en exploiteren, en onvoorwaardelijk afstand te doen van alle morele rechten zoals gedefinieerd door de Copyright Act 1968 (Cth).

5. ONZE LICENTIEVERLENING AAN U

Wij stellen onze Producten voor u beschikbaar via onze Site. Wanneer u onze Producten bekijkt of koopt, verlenen wij u een persoonlijke, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van onze Site. Dit betekent dat u onze Producten nergens anders mag doorverkopen, uw licentie om onze Diensten te gebruiken met iemand anders mag delen, reverse-engineeren, decompileren, wijzigen of anderszins mag proberen onze Site te kopiëren.

Deze licentie kan worden beëindigd als u de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, onze Algemene Voorwaarden of ons Privacybeleid schendt. Bovendien kan deze licentie worden beëindigd als u betrokken bent bij activiteiten die de rechten van JSHealth Vitamins of zijn gelieerde entiteiten kunnen schaden of als uw activiteiten in strijd zijn met toepasselijke wetten. Als u deze licentie wilt beëindigen, moet u de toegang tot en/of het gebruik van onze Site stopzetten of ons hiervan op de hoogte stellen.

6. GEBRUIK VAN ONZE SITE: BEPERKT GEBRUIK

Wanneer u onze Site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor uw gebruik en voor elk gebruik van onze Site via uw apparaat. U gaat er ook mee akkoord dat uw gebruik van onze site voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is. U stemt ermee in onze Site, inclusief onze intellectuele eigendommen en handelsmerken, niet te openen, te kopiëren of anderszins te gebruiken, behalve zoals toegestaan ​​door deze Gebruiksvoorwaarden van de Website of zoals anderszins schriftelijk door ons toegestaan. Tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen, krijgt u uitsluitend toegang tot onze Site voor persoonlijk gebruik. U mag zonder onze schriftelijke toestemming geen informatie of producten die u via onze site heeft verkregen, verkopen.

Je gaat akkoord:

 • U mag geen enkel deel van de Site op welk medium dan ook kopiëren, distribueren of openbaar maken, inclusief maar niet beperkt tot geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde “scraping”;
 • U zult niet proberen de systeemintegriteit of -beveiliging te verstoren, in gevaar te brengen, of transmissies van of naar de servers waarop de Site draait te ontcijferen;
 • U zult geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt, of naar ons eigen goeddunken kan opleggen;
 • U zult geen persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief accountnamen, van de Site verzamelen of verzamelen;
 • U zult een andere persoon die onze Site gebruikt niet stalken, lastigvallen, pesten of schade toebrengen;
 • U zult niet proberen materiaal te uploaden, plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen dat:
  1. niet uw originele werk is, of dat mogelijk inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon;
  2. die lasterlijk, obsceen, beledigend, bedreigend, beledigend, pornografisch, vulgair, godslasterlijk, onfatsoenlijk of anderszins onwettig is, of redelijkerwijs kan worden verwacht, inclusief materiaal dat racistisch of religieus belastert, aanzet tot geweld of haat, of waarschijnlijk beledigend is, anderen beledigen of vernederen op basis van ras, religie, etniciteit, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid of enige fysieke of mentale handicap;
  3. bevat een afbeelding of persoonlijke informatie van een andere persoon, tenzij u diens toestemming hebt;
  4. u weet of vermoedt, of zou redelijkerwijs moeten weten of vermoeden, dat deze vals, misleidend of bedrieglijk is;
  5. bevat grote hoeveelheden ongerichte, ongewenste of repetitieve inhoud; of
  6. bevat financieel, juridisch, medisch of ander professioneel advies.
  7. U zult zich niet voordoen als een persoon of entiteit, of een verkeerde voorstelling geven van uw relatie met een persoon of entiteit;
  8. U zult JSHealth Vitamins of haar gelieerde entiteiten niet verantwoordelijk houden voor uw gebruik van onze site;
  9. U geen vereisten, procedures, beleid of regelgeving schendt van netwerken die verbonden zijn met JSHealth Vitamins of aan haar gerelateerde entiteiten;
  10. U zult de Site niet verstoren of verstoren;
  11. U zult ons of andere gebruikers niet hacken, spammen of phishen;
  12. Je levert waarheidsgetrouwe en nauwkeurige inhoud;
  13. U zult geen enkele wet of regelgeving overtreden en u bent verantwoordelijk voor dergelijke overtredingen;
  14. U zult onze Site niet gebruiken om valse, misleidende, onwettige, lasterlijke, obscene, invasieve, bedreigende, intimiderende, opruiende of frauduleuze inhoud te plaatsen;
  15. U zult niet de vernietiging, manipulatie, verwijdering, uitschakeling of aantasting van enig deel van onze Site veroorzaken of daarbij helpen, inclusief het de-indexeren of de-caching van enig deel van onze Site van de website van een dertigtal partijen, zoals door de verwijdering ervan uit een zoekmachine aan te vragen; En
  16. U mag geen inhoud naar onze site uploaden die intellectueel eigendom van derden bevat, tenzij u toestemming heeft van de eigenaar om deze te gebruiken op de specifieke manier waarop u deze gebruikte.

  Als u van mening bent dat een gebruiker een van de bovenstaande voorwaarden heeft overtreden, neem dan contact met ons op via support@jshealthvitamins.com

  • Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren, een gebruiker van onze site te blokkeren of op te schorten, en om materiaal dat door een gebruiker is geüpload, gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld op onze site te wijzigen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal dat door iemand anders dan wij op onze Site is geüpload, gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld. Wij onderschrijven geen enkele mening, advies of verklaring van iemand anders dan wij.
  • U stemt ermee in om ons en al onze functionarissen, werknemers, agenten, aannemers, leveranciers en licentiegevers (gezamenlijk Gelieerde Ondernemingen) samen met al onze Verwante Entiteiten schadeloos te stellen met betrekking tot aansprakelijkheid, verlies of schade (inclusief alle juridische en andere kosten op basis van volledige schadeloosstelling) geleden of opgelopen door hen die (geheel of gedeeltelijk) voortvloeien uit de schending of het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, of enig ander verzuim of onrechtmatig gedrag met betrekking tot het onderwerp van deze gebruiksvoorwaarden van de website, van de kant van u of een van uw gelieerde ondernemingen.

  7. GEKOPPELDE WEBSITES / WEBSITES VAN DERDEN

  Onze site kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en zijn mogelijk niet actueel of worden niet onderhouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken die verband houden met websites van derden. Onze links met websites van derden mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring, goedkeuring of aanbeveling door ons van de eigenaren of exploitanten van die websites van derden, of van enige informatie, afbeeldingen, materialen, producten of diensten waarnaar wordt verwezen of die zijn opgenomen op die websites van derden. Websites (“Inhoud van Derden”), tenzij en voor zover het tegendeel is bepaald.

  8. BEVEILIGING VAN INFORMATIE

  Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via internet als volledig veilig worden gegarandeerd. Hoewel we ernaar streven dergelijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen en kunnen we deze ook niet garanderen. Dienovereenkomstig wordt alle informatie die u naar ons verzendt, op uw eigen risico verzonden. Niettemin zullen wij, zodra wij uw verzending ontvangen, redelijke stappen ondernemen om de veiligheid van dergelijke informatie te waarborgen.

  9. WIJZIGING VAN DE DIENST

  Wij behouden ons het recht voor om onze site op elk moment te wijzigen, bij te werken of te verwijderen. We kunnen dergelijke wijzigingen aan onze site aanbrengen om veiligheidsredenen, intellectueel eigendom of andere juridische redenen, of om verschillende andere redenen naar eigen goeddunken, en we zijn niet verplicht dergelijke wijzigingen uit te leggen. We kunnen bijvoorbeeld updates leveren om beveiligingsfouten op te lossen of te reageren op juridische eisen. Houd er rekening mee dat dit een niet-bindende illustratie is van hoe we onze rechten onder deze sectie kunnen uitoefenen, en niets in deze sectie verplicht ons om maatregelen te nemen om de Site bij te werken voor veiligheids-, juridische of andere doeleinden.

  Wij garanderen niet dat de Site op een bepaald tijdstip altijd beschikbaar zal zijn, zal werken of toegankelijk zal zijn. Alleen gebruikers die in aanmerking komen om onze site te gebruiken, mogen dit doen. Wij behouden ons het recht voor om de toegang voor iedereen te beëindigen.

  10. DISCLAIMER VOOR GEBRUIK VAN DE SITE

  U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE OP EIGEN RISICO IS. IN GEEN GEVAL ZULLEN JSHEALTH VITAMINS, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS OF ENIGE GERELATEERDE ENTITEIT, DERDE INHOUDLEVERANCIERS OF DERGELIJKE GARANTIE DAT DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. BOVENDIEN GEVEN NOCH JSHEALTH VITAMINS, NOCH ENIGE VAN HAAR GERELATEERDE ENTITEITEN ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE, OF HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE, INHOUD, DIENST OF PRODUCTEN DIE VIA DE SITE WORDEN VERSTREKT.

  BOVENDIEN WIJST JSHEALTH VITAMINS UITDRUKKELIJK ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR DE NAUWKEURIGHEID, INHOUD OF BESCHIKBAARHEID VAN INFORMATIE DIE IS GEVONDEN OP SITES DIE VAN DERDEN NAAR OF VAN DE SITE LINKEN. WIJ KUNNEN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR DE NAUWKEURIGHEID, NALEVING VAN HET AUTEURSRECHT, WETTELIJKHEID OF FANTASTISCHHEID VAN HET MATERIAAL OP SITES VAN DERDEN, EN U DOET HIERBIJ ONHERROEPELIJK AFSTAND VAN ELKE CLAIM TEGEN ONS MET BETREKKING TOT DERGELIJKE SITES.

  ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN WIJ, ONZE GERELATEERDE ENTITEITEN, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF DISTRIBUEREN VAN DE SITE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VOOR WINSTDERVING, GOEDE WIL, GEBRUIK, GEGEVENS- OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE) DIE VOORTVLOEIEN UIT (i) HET GEBRUIK VAN OF HET ONMOGELIJKHEID OM DE SITE TE GEBRUIKEN, (ii) DE KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN GEKOCHT OF VERKREGEN OF ONTVANGEN BERICHTEN OF TRANSACTIES AANGEKOMEN VIA OF VANAF DE SITE; (iii) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW REGISTRATIEGEGEVENS, OVERDRACHTEN OF GEGEVENS; (iv) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN ENIGE DERDE PARTIJ OP DE SITE; (v) NALATIGE OF OPZETTELIJKE HANDELINGEN VAN JSHEALTH VITAMINS, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, GERELATEERDE ENTITEITEN EN VERTEGENWOORDIGERS OF (vi) ENIGE ANDERE ZAAK MET BETREKKING TOT DE SITE.

  Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij hierbij alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties met betrekking tot de producten en diensten die op of via deze website worden vermeld of gekocht. Met uitzondering van de doeleinden van eventuele “consumentengaranties” zoals gedefinieerd in Schema 2 van de Competition and Consumer Act 2010 (“ Consumentengaranties ” “ Consumentenwet ”), wijzen wij hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor onze Site, service, productdefecten of -fouten. , claims die het gevolg zijn van uw gebruik van onze site of producten, productmisbruik, misbruik, productaanpassing, onjuiste productselectie, niet-naleving van codes of verduistering. De voorgaande uitsluitingen van impliciete garanties zijn niet van toepassing voor zover dit door de wet verboden is. Raadpleeg uw lokale wetgeving voor dergelijke verboden.

  Door onze site te bezoeken, aanvaardt u alle risico's die verband houden met het gebruik ervan, inclusief maar niet beperkt tot het risico dat uw computer, software of gegevens kunnen worden beschadigd door virussen, wormen, Trojaanse paarden en/of malware die door deze website of door enige andere Inhoud van derden of website van derden. Voor zover toegestaan ​​door de wet, worden alle garanties, voorwaarden en claims (expliciet of impliciet) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met onze Site hierbij uitgesloten. Door onze Site te bezoeken, gaat u ermee akkoord ons schadeloos te stellen voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven (inclusief juridische kosten) van welke persoon of entiteit dan ook die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw toegang tot onze Site.

  In het geval van een probleem met onze Site of enige inhoud, gaat u ermee akkoord dat uw enige oplossing het gebruik van deze Site is. In het geval van een probleem met de Producten die u op of via onze Site hebt gekocht, gaat u ermee akkoord dat uw enige oplossing het zoeken naar een retourzending en terugbetaling voor dergelijke producten of diensten is in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden en Retourbeleid .

  Voor rechtsgebieden die ons niet toestaan ​​onze aansprakelijkheid te beperken: Niettegenstaande enige bepaling van deze Overeenkomst, als uw rechtsgebied specifieke bepalingen heeft met betrekking tot afstandsverklaring of aansprakelijkheid die in strijd zijn met het bovenstaande, wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot de kleinst mogelijke mate door de wet. In het bijzonder wijzen wij, in de niet toegestane rechtsgebieden, geen aansprakelijkheid af voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de onderneming of die van een van haar functionarissen, werknemers of agenten; of (b) frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of (c) enige aansprakelijkheid die nu of in de toekomst niet wettig kan worden uitgesloten.

  Als u inwoner bent van een rechtsgebied dat een specifieke verklaring met betrekking tot vrijgave vereist, dan is het volgende van toepassing: “EEN ALGEMENE VRIJGAVE GAAT NIET UIT TOT CLAIMS DIE DE SCHULDEISSER NIET WEET OF VERMOEDT TE BESTAAN IN ZIJN OF HAAR GUNST OP HET TIJDSTIP VAN DE UITVOERING VAN DE VRIJGAVE, DIE INDIEN HEM OF HAAR BEKEND WAS, ZIJN OF HAAR SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR AANZIENLIJK MOET HEBBEN BEÏNVLOED.” U doet hierbij afstand van enige bepaling in de wet, regelgeving of code die dezelfde bedoeling of hetzelfde effect heeft als de bovengenoemde vrijgave. Uw vermogen om onze site te gebruiken is afhankelijk van uw instemming met deze en alle andere secties van deze Overeenkomst. In het geval dat wij onze aansprakelijkheid in uw rechtsgebied niet kunnen beperken, stemt u ermee in dat onze totale aansprakelijkheid jegens u niet meer bedraagt ​​dan AUD$100 of het totale bedrag dat u heeft uitgegeven tijdens het gebruik van onze site, producten en service in de afgelopen zes maanden, afhankelijk van wat van toepassing is. groter.

  Deze disclaimer blijft van kracht na de beëindiging van uw gebruik van onze Site of Producten en/of de beëindiging van deze Overeenkomst

  11. VRIJWARING

  U stemt ermee in om JSHealth Vitamins Pty Ltd, zijn verbonden entiteiten en zijn functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria) voortvloeiend uit:

  • uw gebruik van en toegang tot de JSHealth Vitamins-site;
  • uw schending van enige voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website;
  • uw overtreding van enige voorwaarde van onze Algemene Voorwaarden ;
  • uw schending van een van de bepalingen van ons Privacybeleid of Retourbeleid ;
  • uw schending van rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, eigendomsrechten of privacyrechten; of
  • elke claim dat uw inhoud schade heeft veroorzaakt aan een derde partij.

  Deze verplichting tot verdediging en schadeloosstelling blijft van kracht in deze Overeenkomst en uw gebruik van onze Site. U gaat er ook mee akkoord dat u de plicht heeft ons tegen dergelijke claims te verdedigen en dat wij in dergelijke gevallen van u kunnen eisen dat u betaalt voor een advocaat(en) van onze keuze. U stemt ermee in dat deze schadeloosstelling zich uitstrekt tot de verplichting dat u onze redelijke advocatenhonoraria, gerechtskosten en verschotten betaalt. In het geval van een claim zoals beschreven in deze paragraaf, kunnen we ervoor kiezen om een ​​schikking te treffen met de partij(en) die de claim indient en bent u aansprakelijk voor de schade alsof we tot een rechtszaak waren overgegaan.

  12. UW ACCOUNTVERPLICHTINGEN

  Met het oog op uw gebruik van de Site gaat u akkoord met:

  • waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf verstrekken zoals gevraagd door het registratieformulier (de "Registratie-informatie") en
  • de Registratie-informatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig te houden.

  Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of als wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, kunnen wij uw registratie opschorten of beëindigen en alle huidige en toekomstig gebruik van de site.

  U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en registratie en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord en registratie. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging. JSHealth Vitamins beschouwt deze registratie-informatie als privé. De informatie wordt op een beveiligde server bewaard om deze tegen externe partijen te beschermen. We gebruiken de informatie alleen voor de beperkte doeleinden van het verwerken van uw bestellingen, voor statistische doeleinden om onze site en diensten aan u te verbeteren, om onze site te beheren en om u op de hoogte te stellen van producten of speciale aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens behandelen en opslaan, zie ons Privacybeleid .

  13. ONZE RECHTEN

  JSHealth Vitamins kan ervoor kiezen delen van de site elektronisch te monitoren en kan alle inhoud, documenten of elektronische communicatie van welke aard dan ook openbaar maken (i) om te voldoen aan wet-, regelgeving of overheidsverzoeken; (ii) als een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de Site te kunnen exploiteren; of (iii) om onze rechten of eigendommen of de rechten van de gebruikers, onze directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, sponsors, externe leveranciers of licentiegevers te beschermen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het screenen, controleren, bewerken of monitoren van dergelijke inhoud.

  JSHealth Vitamins kan uw toegang beëindigen, of uw toegang tot de gehele of een deel van de Site opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving, voor gedrag waarvan wij, naar eigen goeddunken, denken dat het in strijd is met toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor de belangen van een andere gebruiker. , een externe leverancier, handelaar, sponsor, licentiegever, dienstverlener of ons.

  14. BEËINDIGING VAN DE TOEGANG

  De toegang tot onze site kan op elk moment door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd. Onze disclaimer en de door u verstrekte schadevergoeding blijven niettemin van kracht bij een dergelijke beëindiging. Als we de service beëindigen, moet u stoppen met het gebruik van onze Site en alle openstaande bedragen aan ons betalen. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, zullen ook de beëindiging overleven, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid. U gaat ermee akkoord dat wij niet verplicht zijn u toegang te verlenen tot onze Site en dat wij onze Site op elk moment en om welke reden dan ook kunnen beëindigen.

  15. OVERMACHT

  U stemt ermee in dat wij jegens u niet verantwoordelijk zijn voor iets waar wij anders verantwoordelijk voor zouden kunnen zijn, als dit het resultaat is van gebeurtenissen buiten onze controle, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, opstand, rellen, terrorisme, misdaad , tekorten aan arbeidskrachten (inclusief wettige en onwettige stakingen), embargo's, verstoring van de post, verstoring van de communicatie, falen of tekort aan infrastructuur, tekort aan materialen, falen van hostservers of ISP's, of enige andere gebeurtenis buiten onze controle.

  16. TOEPASSELIJK RECHT

  Op deze gebruiksvoorwaarden van de website zijn de wetten van toepassing die van kracht zijn in de staat New South Wales, Australië. Het aanbod en de aanvaarding van deze Overeenkomst worden geacht te hebben plaatsgevonden in New South Wales, Australië.

  17. FORUM VAN GESCHILLEN

  U gaat ermee akkoord dat elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst uitsluitend zal worden behandeld door een bevoegde rechtbank die het dichtst bij de staat New South Wales, Australië ligt. Als u een geschil op een andere manier dan in overeenstemming met deze sectie aanhangig maakt, gaat u ermee akkoord dat wij kunnen overgaan tot seponering ervan, en dat u daarbij verantwoordelijk bent voor onze redelijke advocatenhonoraria, gerechtskosten en verschotten.

  U stemt ermee in dat de in het ongelijk gestelde partij in enig geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst verantwoordelijk zal zijn voor de terugbetaling van de redelijke honoraria van advocaten, gerechtskosten en verschotten van de winnende partij.

  18. SCHEIDBAARHEID

  In het geval dat een bepaling van deze Overeenkomst onwettig wordt bevonden, in strijd is met een andere bepaling van de Overeenkomst, of anderszins niet-afdwingbaar is, blijft de Overeenkomst van kracht alsof deze is aangegaan zonder dat die niet-afdwingbare bepaling erin is opgenomen.

  Indien twee of meer bepalingen van deze Overeenkomst geacht worden in strijd te zijn met elkaars werking, heeft JSHealth Vitamins het exclusieve recht om te kiezen welke bepaling van kracht blijft. Deze Overeenkomst wordt geacht de gehele Overeenkomst tussen u en JSHealth Vitamins te zijn met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst.

  19. NIET-AFSTAND

  Wij behouden ons alle rechten voor die ons zijn toegestaan ​​onder deze Overeenkomst en onder de bepalingen van toepasselijke wetgeving. Het feit dat wij een bepaalde bepaling of bepalingen van deze Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving niet afdwingen, mag niet worden geïnterpreteerd als onze afstand van het recht om diezelfde bepaling op enig moment in de toekomst onder dezelfde of andere omstandigheden af ​​te dwingen.

  20. GEEN OPDRACHT

  U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet aan een andere partij overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen onze rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst naar eigen goeddunken aan een andere partij overdragen.

  21. WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

  Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van de website van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na kennisgeving op onze site. Als u onze Site na een dergelijke kennisgeving blijft gebruiken, betekent dit dat u ermee instemt gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, zoals gewijzigd.