1. UW AANVAARDING

De volgende algemene voorwaarden hebben betrekking op het verlenen van diensten of de verkoop van voedingsproducten (inclusief alle fysieke producten en eventueel downloadbaar materiaal) vanaf de website van The JSHealth Vitamins https://eu.jshealthvitamins.com/ (“ Site ”) (“ Producten ”) (“ Algemene voorwaarden ”). Deze Algemene Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen JSHealth Vitamins NL BV . Registratienummer 12104331 (“ JSHealth Vitamins ” “ ons ”, “ wij ”, “ onze ”), de eigenaar en exploitant van de Site, en u (“ u ”, “ uw ” of “ gebruiker(s) ”), een gebruiker van de Site en/of koper van Producten (“ Overeenkomst ”).

Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot onze Site of door Producten te kopen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst, onze Gebruiksvoorwaarden , Privacybeleid en Retourbeleid . Wij kunnen deze Overeenkomst, onze Gebruiksvoorwaarden , het Privacybeleid en het Retourbeleid wijzigen en zullen u hiervan op de hoogte stellen als wij dit doen. Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden in deze Overeenkomst, onze Gebruiksvoorwaarden , Privacybeleid of Retourbeleid (of eventuele daaropvolgende wijzigingen), moet u het gebruik van of de toegang tot onze Site en de aankoop van Producten onmiddellijk staken.

Gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn om een ​​van onze producten te kopen of onze diensten te gebruiken.

2. DISCLAIMER VAN INFORMATIE

Op alle informatie die op onze site wordt verstrekt, zit GEEN ENKELE GARANTIE. Informatie en verklaringen zijn niet bedoeld om een ​​ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Er wordt geen garantie gegeven dat enige informatie op of gelinkt aan deze site volledig en/of accuraat is. Alle informatie op de Site, inclusief informatie met betrekking tot medische en gezondheidsproblemen, producten en behandelingen, is uitsluitend voor informatieve doeleinden. Het wordt vaak gepresenteerd in samengevatte of geaggregeerde vorm.

Professioneel advies is vereist voor elke specifieke ziekte, infectie, verwonding of andere medische aandoening en voor doseringen van het farmaceutische product dat via deze site wordt geleverd. Deze informatie mag niet worden opgevat als enig medisch advies. Geen van onze producten is bedoeld om een ​​medische aandoening te behandelen. U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor wat u met deze informatie doet en voor de eventuele gevolgen van uw handelingen.

De informatie op deze site is niet bedoeld en wordt ook niet geïmpliceerd als vervanging voor professioneel medisch advies of voor informatie op of in productverpakkingen of etiketten. Vraag altijd het advies van uw apotheker, huisarts, andere arts of gekwalificeerde zorgverlener wanneer u met een nieuwe medische behandeling of gezondheidssupplement begint, doorgaat met een medische behandeling of gezondheidssupplement of als u vragen heeft over de medische behandeling van u of die van anderen. voorwaarde.

NIETS OP ONZE SITE IS BEDOELD OM TE WORDEN OF MOET WORDEN GENOMEN VOOR MEDISCHE DIAGNOSE OF BEHANDELING.

LEES ALTIJD HET ETIKET en GEBRUIK ALLEEN ZOALS AANGEGEVEN.

HET GEBRUIK VAN ENIGE GEWICHTSBEHEERSINGSUPPLEMENTEN MOET ALTIJD IN COMBINATIE MET EEN GEZOND ENERGIEGERICHT DIEET EN FYSIEKE ACTIVITEIT.

VITAMINEN ZIJN GEEN VERVANGING VOOR GOEDE VOEDING OF EEN UITGEBALANCEERDE DIEET EN ZIJN NIET SUPERIEURE OF VOORDELIGER DAN DIEETVOEDINGSVOEDINGEN.

DE NORMALE GEZONDHEID WORDT MOGELIJK NIET BEÏNVLOED DOOR HET INNEMEN VAN VITAMINE SUPPLEMENTEN.

3. VEREISTE OM PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES TE VERKRIJGEN

 • Alle inhoud op onze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden.
 • Eventuele verklaringen die op onze site verschijnen, zijn niet geëvalueerd door andere nationale of internationale instanties.
 • Geen van de inhoud of producten die op onze site worden aangeboden, is bedoeld om medische of gezondheidsproblemen te diagnosticeren, behandelen, verlichten of verlichten, noch om een ​​bepaald resultaat of resultaat te garanderen.
 • De producten en inhoud op onze site zijn niet bedoeld als vervanging voor het advies van uw arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.
 • U dient altijd met uw arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te spreken voordat u nieuwe gezondheidssupplementen neemt, een behandeling voor een gezondheidsprobleem onderneemt of voordat u een nieuw fitness- of voedingspatroon adopteert of op een andere manier een van onze producten aanschaft.
 • Als u een medisch probleem heeft of vermoedt, of als u een reeds bestaande medische aandoening heeft, of zwanger bent of borstvoeding geeft, dient u contact op te nemen met uw zorgverlener voordat u onze producten aanschaft.
 • Negeer, vermijd of stel het verkrijgen van medisch advies van uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener nooit uit vanwege iets dat u op onze site heeft gelezen.
 • U dient in goede gezondheid en lichamelijk fit te zijn wanneer u onze Producten gebruikt. Als u niet in goede gezondheid verkeert, kan dit nadelige gevolgen voor de gezondheid hebben.
 • Vraag medisch advies met betrekking tot uw gezondheidstoestand en fysieke conditie.
 • Als u op enig moment onverwachte veranderingen in uw gezondheid opmerkt (fysiek, mentaal of emotioneel), dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.

4. VOEDINGSINFORMATIE

De voedingsinformatie op onze site is gebaseerd op uitgebreid onderzoek. Voordat u vertrouwt op de voedingsinformatie op onze Site, dient u zorgvuldig de juistheid, volledigheid en relevantie van deze informatie voor uw doeleinden en gezondheidskenmerken te beoordelen, en de noodzaak te overwegen om passend deskundig advies in te winnen dat relevant is voor uw omstandigheden. Wij geven geen enkele garantie dat de informatie foutloos is of geschikt is voor uw doeleinden.

Voedingsgegevens die op onze site worden gepubliceerd, kunnen een gemiddelde vertegenwoordigen van de voedingswaarde van een bepaald monster van voedingsmiddelen en ingrediënten, bepaald op een bepaald tijdstip. De voedingssamenstelling van voedingsmiddelen en ingrediënten kan vanwege een aantal factoren aanzienlijk variëren tussen batches en merken. Sommige gegevens kunnen worden ontleend aan overzeese voedselsamenstellingstabellen, aangeleverd door de voedingsindustrie, overgenomen van voedseletiketten, toegeschreven aan soortgelijke voedingsmiddelen, of berekend met behulp van een receptbenadering.

5. FITNESSNIVEAU

Personen met reeds bestaande medische aandoeningen, een slechte gezondheid, of die zich zorgen maken over het starten van een nieuw fitnessregime, moeten een geschikte beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg raadplegen voordat ze met een fitness- of voedingssupplementprogramma beginnen. U bent verantwoordelijk om uw eigen onderzoek in te stellen en onafhankelijk advies in te winnen bij een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg voordat u handelt op basis van informatie of materiaal dat via onze Site aan u beschikbaar wordt gesteld. De voedingssupplementen die op onze site beschikbaar zijn, zijn mogelijk niet geschikt voor uw specifieke omstandigheden en zijn geen vervanging voor het verkrijgen van specifiek advies van een gekwalificeerde zorgverlener.

U erkent dat u door de aankoop van een van de Producten die op onze Site beschikbaar zijn, dit vrijwillig doet en dat er, afhankelijk van uw specifieke omstandigheden, risico's voor uw gezondheid kunnen bestaan. U erkent verder dat deze risico's kunnen worden veroorzaakt door uw eigen handelen of nalaten, of door dat van andere gebruikers van onze Site, of dat het risico's kunnen zijn die u niet bekend zijn of niet gemakkelijk te voorzien zijn op het moment dat u een van onze Producten koopt. Dit is een risicowaarschuwing op grond van de Australische consumentenwet. U aanvaardt alle risico's in verband met uw selectie, gebruik en consumptie van een van de Producten die beschikbaar zijn op onze Site. Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten wij alle expliciete of impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel of verkoopbaarheid uit. WIJ GARANDEREN NIET DAT HET GEBRUIK OF HET CONSUMPTIE VAN ENIGE PRODUCTEN ENIGE BEPAALDE RESULTATEN ZAL BEREIKEN OF DAT ONZE PRODUCTEN GESCHIKT VOOR U ZIJN. U DIENT ALTIJD UW ZORGPROFESSIONAL TE RAADPLEGEN VOORDAT U ONZE PRODUCTEN GEBRUIKT OF TOEDIENT.

6. GETUIGENISSEN

Houd er rekening mee dat getuigenissen op de site mogelijk niet de resultaten weerspiegelen die u mogelijk behaalt. De resultaten kunnen variëren en uw ervaring is mogelijk niet vergelijkbaar met de ervaring uit de getuigenissen van gebruikers.

7. PERSOONLIJKE INFORMATIE

We zijn verplicht om dergelijke persoonlijke informatie van u te verzamelen die redelijkerwijs vereist is om u onze Services te leveren, en in overeenstemming met ons Privacybeleid [. Deze informatie kan uw persoonlijke gegevens omvatten, zoals naam, e-mailadres en postcode, samen met bepaalde gezondheidsinformatie; niet beperkt tot uw leeftijdscategorie, lengte, gewicht, trainingsniveau, biochemie, medische geschiedenis, medicatie- en supplementengebruik. Wij erkennen en gaan ermee akkoord dat deze informatie vertrouwelijk is en uitsluitend zal worden gebruikt voor de levering van onze Diensten, tenzij anders vereist door de wet, zoals uiteengezet in ons Privacybeleid.

U garandeert dat de persoonlijke informatie en gezondheidsinformatie die u ons verstrekt waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig zijn, naar uw beste weten of overtuiging. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als u ons geen persoonlijke informatie of gezondheidsinformatie verstrekt die waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig is.

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden in deze Overeenkomst, gaat u akkoord met het ontvangen van onze e-mailnieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar support@jshealthvitamins.com met 'unsubscribe' in het onderwerp van uw e-mail.

8. GEBRUIKERSACCOUNTS

We kunnen u een gebruikersnaam/wachtwoord en accountinformatie toewijzen om u toegang te geven tot en gebruik te laten maken van bepaalde delen van onze Site, of van u eisen dat u uw eigen accounttoegang instelt met behulp van een door u gekozen gebruikersnaam/wachtwoord (“ Login ”). Elke keer dat u uw login gebruikt, wordt u geacht geautoriseerd te zijn om onze site te bezoeken en te gebruiken op een manier die consistent is met deze overeenkomst. Wij zijn niet verplicht om de autorisatie of bron van een dergelijke toegang tot of gebruik van onze Site te onderzoeken.

U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw login en voor alle activiteiten op onze site die gebruik maken van die login, inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie en transmissies en alle verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen) die op onze site zijn aangegaan door dergelijke toegang of gebruik van uw login.

U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw login of elke andere inbreuk of dreigende inbreuk op de veiligheid van onze site waarvan u zich mogelijk bewust bent.

9. BETALING

We gebruiken veilige online betalingssystemen, waaronder Stripe en PayPal.

Om een ​​product van ons te kunnen kopen, moet u ons uw creditcardgegevens verstrekken. Houd er rekening mee dat alle creditcardgegevens kunnen worden gedeeld met onze externe betalingsverwerkers. Door via onze site te kopen, gaat u ermee akkoord dat wij u de prijs in rekening kunnen brengen die op het afrekenscherm wordt vermeld, en dat voor betalingen via creditcard mogelijk een extra percentage in rekening wordt gebracht, zoals van tijd tot tijd door de betreffende handelaar in rekening wordt gebracht.

Alle bestellingen moeten vooraf betaald worden. Bestellingen worden pas verzonden of kunnen worden gedownload (voor elektronische producten) nadat de volledige betaling van het totale bedrag is ontvangen.

U garandeert dat de betalingsgegevens en eventuele daarmee verband houdende persoonsgegevens die u ons verstrekt juist zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid in het geval u er niet in slaagt de juiste of onvolledige betalings- of persoonlijke gegevens op te geven of voor eventuele verliezen geleden als gevolg van frauduleus of ongeoorloofd gebruik van creditcards.

De prijzen voor Producten die onder deze Overeenkomst worden verstrekt, zijn zoals vermeld op onze Site op het moment dat u aanbiedt de Producten te kopen. Alle prijzen zijn in euro's (EUR), tenzij anders vermeld, en inclusief BTW.

Van tijd tot tijd kunnen we promotie- of kortingscodes uitgeven. Deze kunnen worden ingewisseld bij het afrekenen en zijn onderworpen aan de uitgiftevoorwaarden die door ons zijn vermeld met betrekking tot elke promotie of korting.

Als u problemen ondervindt met de betaling, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via support@jshealthvitamins.com

Alle producten die via onze site beschikbaar zijn, zijn onderworpen aan consumentenbescherming onder de Australische consumentenwetgeving.

10. LEVERING EN VERZENDING VAN PRODUCTEN

 • Producten die beschikbaar zijn via onze Site zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden in deze Overeenkomst. Onze verzendvoorwaarden vindt u hier
 • We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze productbeschrijvingen zo nauwkeurig mogelijk zijn, met specificaties op basis van de aan ons verstrekte informatie. Mocht er echter een fout optreden, dan behouden wij ons het recht voor om onze beschrijving te corrigeren.
 • Afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte afbeelding van het daadwerkelijke product.
 • Vanwege productvereisten zijn JSHealth Vitamins-producten mogelijk niet altijd beschikbaar. Als er geen producten beschikbaar zijn, nemen wij contact met u op en informeren wij u over de beschikbaarheid van onze producten en de verwachte levertijden. Hoewel ons product vertraagd of tijdelijk niet beschikbaar kan zijn, gaat u ermee akkoord dat wij nog steeds kosten in rekening kunnen brengen op uw creditcard en JSHealth Vitamins-producten kunnen verzenden zodra deze beschikbaar komen.
 • Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden Producten die via onze Site zijn gekocht te beperken.
 • Bestellingen worden binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van uw bevestigde bestelling/betaling verzonden.
 • We verzenden momenteel alleen naar straatadressen in Groot-Brittannië en Ierland. De vracht-/verzendkosten worden berekend afhankelijk van uw postcode en worden vóór betaling bij het afrekenen aangegeven.

11. TERUGBETALINGEN EN ANNULERINGEN

 • Uw rechten op terugbetaling of vervanging (indien van toepassing) zijn zoals voorgeschreven onder de “consumentengaranties” zoals gedefinieerd in Schema 2 van de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (“Consumentengaranties”) (“Australische consumentenwet”).

 • In het geval van een defect met een of meer producten die u op of via onze site hebt gekocht, zullen uw rechtsmiddelen zijn zoals voorgeschreven onder de Australische consumentenwetgeving , en zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot vervanging van de betreffende producten ( indien van toepassing), of terugbetaling van de waarde van die producten. Als u denkt dat een van de producten die op of via onze site zijn gekocht een defect bevat, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar support@jshealthvitamins.com

12. RETOURNEREN

Raadpleeg ons retourbeleid . Helaas bieden wij geen restitutie voor retourzendingen die van gedachten veranderen.

13. CONTACTGEGEVENS

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw bestelling of als u vragen heeft over onze producten, neem dan gerust contact met ons op. U kunt per e-mail contact met ons opnemen op support@jshealthvitamins.com

14. DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKOCHTE PRODUCTEN

BEHALVE ZOALS HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD, GEEFT JSHEALTH VITAMINS GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT PRODUCTEN DIE OP ONZE SITE WORDEN VERKOCHT. BEHALVE ZOALS HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD, WIJST JSHEALTH VITAMINS UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT PRODUCTEN DIE OP DEZE SITE WORDEN VERKOCHT, AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BEHALVE VOOR DE ‘CONSUMENTENGARANTIES’ DIE ZIJN BESCHREVEN IN HET AUSTRALISCHE CONSUMENTENWET (GEVONDEN OP:WWW.ACCC.GOV.AU). U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE ENIGE EN EXCLUSIEVE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR JSHEALTH VITAMINEN VOORTVLOEIEND UIT ELK PRODUCT DAT OP ONZE SITE WORDT VERKOCHT, DE PRIJS VAN HET BESTELDE PRODUCT IS. IN GEEN GEVAL ZULLEN JSHEALTH VITAMINS, HAAR GERELATEERDE ENTITEITEN OF HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE IN VERBAND MET ENIG VERKOCHT PRODUCT

Voor rechtsgebieden die ons niet toestaan ​​onze aansprakelijkheid te beperken: Niettegenstaande enige bepaling van deze Overeenkomst, als uw rechtsgebied specifieke bepalingen heeft met betrekking tot afstandsverklaring of aansprakelijkheid die in strijd zijn met het bovenstaande, wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot de kleinst mogelijke mate door de wet. In het bijzonder wijzen wij, in de niet toegestane rechtsgebieden, geen aansprakelijkheid af voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de onderneming of die van een van haar functionarissen, werknemers of agenten; of (b) frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of (c) enige aansprakelijkheid die nu of in de toekomst niet wettig kan worden uitgesloten.

Als u inwoner bent van een rechtsgebied dat een specifieke verklaring met betrekking tot vrijgave vereist, dan is het volgende van toepassing: “EEN ALGEMENE VRIJGAVE GAAT NIET UIT TOT CLAIMS DIE DE SCHULDEISSER NIET WEET OF VERMOEDT TE BESTAAN IN ZIJN OF HAAR GUNST OP HET TIJDSTIP VAN DE UITVOERING VAN DE VRIJGAVE, DIE INDIEN HEM OF HAAR BEKEND WAS, EEN AANZIENLIJKE INVLOED MOET HEBBEN OP ZIJN OF HAAR SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR.” U doet hierbij afstand van enige bepaling in de wet, regelgeving of code die dezelfde bedoeling of hetzelfde effect heeft als de bovengenoemde vrijgave. Uw vermogen om onze site te gebruiken is afhankelijk van uw instemming met deze en alle andere secties van deze Overeenkomst. In het geval dat wij onze aansprakelijkheid in uw rechtsgebied niet kunnen beperken, gaat u ermee akkoord dat onze totale aansprakelijkheid jegens u niet meer bedraagt ​​dan AUD$100 of het totale bedrag dat u heeft uitgegeven tijdens het gebruik van onze Site, Diensten (en eventuele producten) in de afgelopen zes maanden, welke groter is.

15. VRIJWARING

U stemt ermee in om JSHealth Vitamins NL BV haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten en haar verbonden entiteiten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria) voortvloeiend uit:

 • uw gebruik van en toegang tot onze Site en uw gebruik van Producten;
 • uw schending van enige voorwaarde van deze Overeenkomst;
 • uw schending van rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, eigendomsrechten of privacyrechten; of
 • elke claim dat uw gebruik schade heeft veroorzaakt aan een derde partij.

Deze schadeloosstelling blijft van kracht tijdens deze Overeenkomst en uw gebruik van onze Services. U gaat er ook mee akkoord dat u de plicht heeft ons tegen dergelijke claims te verdedigen en dat wij in dergelijke gevallen van u kunnen verlangen dat u betaalt voor een advocaat van onze keuze. U stemt ermee in dat deze schadeloosstelling zich uitstrekt tot het van u eisen dat u betaalt voor onze redelijke advocatenhonoraria, gerechtskosten en verschotten, inclusief met betrekking tot de schikking van een claim.

16. PRIVACY EN KINDERBESCHERMING

We voldoen aan de Privacy Act 1988 (Cth) (“ Privacy Act ”) en de toepasselijke Privacyprincipes in de Privacy Act bij het omgaan met persoonlijke informatie, samen met de Health Records and Information Privacy Act 2002 (NSW)) (“ HRIP Act ”) en de toepasselijke gezondheidsprivacyprincipes in de HRIP Act bij het omgaan met persoonlijke informatie die gezondheidsinformatie is.

Ons privacybeleid kunt u raadplegen door op deze link te klikken

JSHealth Vitamins voldoet aan alle Australische kinderbeschermingswetgeving, voor zover van toepassing.

17. RECHTSKEUZE

Op deze Overeenkomst zijn de wetten van toepassing die van kracht zijn in de staat New South Wales, Australië. Het aanbod en de aanvaarding van dit contract worden geacht te hebben plaatsgevonden in New South Wales, Australië.

18. FORUM VAN GESCHILLEN

U gaat ermee akkoord dat elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst uitsluitend zal worden behandeld door een bevoegde rechtbank die het dichtst bij de staat New South Wales, Australië ligt.

Als u een geschil op een andere manier dan in overeenstemming met deze sectie aanhangig maakt, gaat u ermee akkoord dat wij kunnen overgaan tot seponering ervan, en dat u daarbij verantwoordelijk bent voor onze redelijke advocatenhonoraria, gerechtskosten en verschotten.

U stemt ermee in dat de onsuccesvolle partij in enig geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst verantwoordelijk zal zijn voor de terugbetaling van de redelijke honoraria van advocaten, gerechtskosten en verschotten van de succesvolle partij.

19. OVERMACHT

U stemt ermee in dat wij jegens u niet verantwoordelijk zijn voor iets waar wij anders verantwoordelijk voor zouden kunnen zijn, als dit het resultaat is van gebeurtenissen buiten onze controle, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, opstand, rellen, terrorisme, misdaad , tekorten aan arbeidskrachten (inclusief wettige en onwettige stakingen), embargo's, verstoring van de post, verstoring van de communicatie, falen of tekort aan infrastructuur, tekort aan materialen of enige andere gebeurtenis buiten onze controle.

20. SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Overeenkomst onwettig wordt bevonden, in strijd is met een andere bepaling van de Overeenkomst, of anderszins niet-afdwingbaar is, blijft de Overeenkomst van kracht alsof deze is aangegaan zonder dat die niet-afdwingbare bepaling erin is opgenomen.

Als twee of meer bepalingen van deze Overeenkomst geacht worden in strijd te zijn met elkaars werking, hebben wij het exclusieve recht om te kiezen welke bepaling van kracht blijft.

21. NIET-AFSTAND

Wij behouden ons alle rechten voor die ons zijn toegestaan ​​onder deze Overeenkomst en onder de bepalingen van toepasselijke wetgeving. Het feit dat wij een bepaalde bepaling of bepalingen van deze Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving niet afdwingen, mag niet worden geïnterpreteerd als onze afstand van het recht om diezelfde bepaling op enig moment in de toekomst onder dezelfde of andere omstandigheden af ​​te dwingen.

22. OPDRACHT

U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet aan een andere partij overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen onze rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst naar eigen goeddunken aan een andere partij overdragen.

23. WIJZIGINGEN

Wij kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we deze Overeenkomst wijzigen, zullen we deze pagina bijwerken en de datum aangeven waarop deze voor het laatst is gewijzigd, of we kunnen u een e-mail sturen. U kunt weigeren akkoord te gaan met de wijzigingen, maar als u dat doet, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze Site en/of het kopen van onze Producten.

24. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

We gebruiken elektronische communicatiemiddelen, ongeacht of u onze site bezoekt of gebruiksmails verzendt, of dat we mededelingen op onze site plaatsen of met u communiceren via e-mail. Voor contractuele doeleinden (1) stemt u ermee in om communicatie van ons in elektronische vorm te ontvangen; (2) gaat ermee akkoord dat alle voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als deze schriftelijk zou plaatsvinden. Het voorgaande heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

25. ALGEMEEN

 1. Deze Overeenkomst vormt, samen met onze Gebruiksvoorwaarden , Privacybeleid en Retourbeleid, het geheel van de juridische overeenkomst tussen de partijen. Het vervangt en dooft elke eerdere overeenkomst of afspraak tussen de partijen over het onderwerp van deze Overeenkomst en elke eerder gegeven verklaring of garantie uit.
 2. Als een bepaling van deze Overeenkomst in welk rechtsgebied dan ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, moet de bepaling worden gelezen om er zoveel mogelijk effect aan te geven. Als het helemaal niet mogelijk is om de bepaling enig effect te geven, wordt deze gescheiden van deze Overeenkomst. Een eventuele afwaardering of beëindiging heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen in dat rechtsgebied of op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overtredende bepaling in enig ander rechtsgebied.
 3. Geen enkel verzuim door een van beide partijen om enig recht uit hoofde van deze Overeenkomst uit te oefenen en geen vertraging in de uitoefening ervan zal worden opgevat als een afstand van recht. Geen enkele afstand van enig recht is van kracht tenzij deze schriftelijk is gedaan. Het afstand doen van een bepaald recht ontslaat de andere partij op geen enkele wijze van de strikte naleving in de toekomst van dezelfde of enige andere verplichting.
 4. De rechten en rechtsmiddelen waarin deze Overeenkomst voorziet, zijn cumulatief en sluiten geen andere rechten uit waarin de wet voorziet.